A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

147 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Ritning till Småskola Ritning till Tolls Småskola i Korkkulla by.
Robert Kajanus bastu och villa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XL2011
Räkning till Kyrkslätt kommun Räkning till Kyrkslätt kommun skriven av Arvid Pihlström år 1929.5.10.1929-24.12.
Röda gardet Röda gardet i Kyrkslätt vid inbördeskriget 19181918
Samling nummer 1001   Kyrkslätts hembygdsförening r.f.
Samling nummer 1022   Gårdar/hemman inom Porkala-området från år 1956.1956
Samling nummer 1037   Samlingen innehåller fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols sjukhus samt Märta Nickléns familjefotografier.1920-1960
Samling nummer 1104   Samlingen består av tidningsartiklar som journalisten Olle Hakala skrivit för Västra Nyland från början av 1970-talet till 2013. Artiklarna behanlar bl.a. kommunala frågor, kultur och fritid i Kyrkslätt.1.1.1970-2013
Samling nummer 1110   Köpebrev: Anna Nyman säljer till Våge Hellstedt en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956, nummer 1406379. Överlåtelsen görs 6.8.1970. Köpesumman är 1 500 mark.6.8.1970
Samling nummer 1114   I samlingen ingår fotografier från Lappböle och Oitbacka.1910-1930
Samling nummer 1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
Samling nummer 1116   Samlingen innehåller fotografier tillhörande släkterna Röman och Schreiber från Jolkby gård och släkten Grotell samt bl.a. till dessa släkter relaterad släktkrönika,1900-2011
Samling nummer 1119   I samlingen ingår konfirmationsfoton, betyg, skolfoton och familjefoton från Medvastö by, Kauhala by , Oitbacka by och Hindersby samt en släktforskningsrapport innehållande över 3200 personer och ca. 1200 familjer mellan åren 1515-2017.1.1.1515-31.12.2017
Samling nummer 1121   I samlingen ingår konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
Samling nummer 1126   Dokument angående timmermannen/byggmästaren Gustaf Arvid Pihlström född 12.9.18761885-1970
Samling nummer 1128   Samlingen innehåller fotografier som Kyrkslätt Handelslags VD Einar Råbergh låtit fotografera då Porkalaområdet återlämnades 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
Samling nummer 1137   Samlingen innehåller böckerna 'Masaby - från bondby till tätort' och 'Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt'.
Samling nummer 1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
Samling nummer 1175   I samlingen ingår en tidningsartikel om Dagmar Bergenström född Forsström samt foton av hennes släktingar.1930-1981
Samling nummer 1183   J E Rosbergs böcker och övrigt material
Samling nummer 1188   Ingels - 650 år
Selma och Albert Lönnberg Albert föddes 1879 i Kauhala by och flyttade efter genomgången jordbruksskola till östra Nyland för att 1912 komma tillbaka till Kyrkslätt och år 1936 bli bonde på Råbacka i sin födelse-by Kauhala.1879-1956
Sigurdskåren Krigshändelser under tiden januari–april 19181918
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Systrarna Lönnberg Systrarna Hjördis och Inga-Lill Lönnberg sitter i torgbåten.1935-1944
Sägen, tro och bruk i det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr IV1925
Ta till vara - Bevaka - Förmedla. Kyrkslätts hembygdsförening 100 år Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVIII2010
Tallbergs bästa. Historier från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIII1982
Tapetsering Tapetsering i Kyrkslätt Handelslags butik invid kyrkan efter återflyttningen 1956.1956
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
Torkrian på Nissniku 1800-1920
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Undsatt katt Artikeln handlar om en katt som klättrat upp i ett träd och blir undsatt av brandkåren.2.9.1980
Ur livet i det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr III1920
Utfärd med vänner. Utfärd från Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.1936-1939
Valfrid Engberg Valfrid Engberg (1869-1939), husbonde på Jorvas gård.1869-1939
Vanha Kirkkonummi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIII2006
Viktor Westman Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,1857-1956
Villa Dannebrog. Villa Dannebrog i Jorvas Kyrkslätt.1918-1930
Vårt Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVIII1989
Vårt Kyrkslätt II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIX1990
Vårt Kyrkslätt III Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XX1993
Vägarbete i Lappböle Gamla Åbovägens uträtning1910-1930
Vägarbete i Lappböle Gamla Åbovägens uträtning1910-1930
Wohls gård - Rusthållare, fattighjon och festfolk / Wohlsin kartano - Ratsutilallisia, vaivaishoitolaisia ja juhlakansaa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVI2014
Äggproduktion Familjen Forsström på Västeräng hade egna höns.1930-1940
Ängsdal Ängsdal då Porkala-området återlämnades 1956.1956