A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Emil Olof Lindén

Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.
År 1897 övertog han kommunalläkartjänsten i Kyrkslätt.

Emil Olof Lindén född 5.4.1866 som bondson på Nissola skattehemman i Härköilä by i Vichtis.

Tidningen Hufvudstadsbladet 4.4.1926:

60 år fyller i morgon järnvägsläkaren, dr. Emil O. Lindén härstädes. Han blev med.lic. 1894 och började samma år sin läkarverksamhet som kommunalläkare i Jockis.

År 1897 övertog han kommunalläkartjänsten i Kyrkslätt, varest han under de följande åren kom att spela en betydelsefull roll i bygdens liv inte enbart som läkare. Under ofärdsåren ledde han på sin ort det passiva motståndet och som medlem av flera föreningar, bl.a. som ordförande i Mellersta Kyrkslätts jaktvårdsförening, från dess begynnelse, var han den drivande kraften inom många kulturella företag.

År 1911 överflyttade han till Helsingfors, där han blev järnvägsläkare och läkare i barnskyddsnämnden. Han har jämväl varit verksam inom förbundet Svenska folkhälsan, är ordförande i järnvägsläkarföreningen och från innevarande år ordförande i direktionen för Sanatoriet för skrofulösa barn.

Under frihetskriget verkade han som ekonom för Sigurdskåren.

Doktor Lindén är en hängiven naturvän och som personlighet har han genom ett flärdfritt, vinnande sätt och en rätlinjig karaktär som få funnit sin rangplats i vänkretsen.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Kyrkslätts sjukhus till år 1944, Jolkby, Kyrkslätt