Vill du vara med och stöda Kyrkslätts hembygdsförening?

Bli medlem!

Det blir du genom att betala en medlemsavgift som för 1 års medlemskap är 10€.

Gör din inbetalning till föreningens konto: IBAN: FI49 4055 2340 0004 15, BIC: HELSFIHH

Skriv in här nedan dina personuppgifter för ansökan om medlemskap i Kyrkslätts hembygdsförening och bekräfta samtidigt att du godkänner föreningens hantering av register enligt GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

Skriv först in dina personuppgifter i del 1 och klicka sedan på 'Skicka' samt fortsätt därefter och skriv in dina övriga personuppgifter i del 2 och klicka sedan på 'Skicka' varefter din medlemsansökan registreras av Kyrkslätts hembygdsförening under följande styrelsemöte.

Medlemsansökan 1(2)

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Då del 1 har skickats, fortsätt med del 2 här under.

Medlemsansökan 2(2)

Skriv siffran 2 med bokstäver:

________________________________________________________________________

 

Medlemsansökan kan alternativt skickas som brevförsändelse

Alternativt kan medlemsansökan här under skrivas ut och skickas i ett brev till: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Ladda ned blanketten för medlemsansökan