Styrelsen 2018

styrelsen(at)kyhf.fi

Kurt Ekman, ordförande  ordf(at)kyhf.fi.  mobil: 0400 412105

Tom Swahn, vice ordförande

Jöran Ahlbäck, kassör ekonomi(at)kyhf.fi mobil: 0400 707552

 Petra Vairimaa, sekreterare  sekr(at)kyhf.fi  mobil: 050 5600333

Linda Enkvist

Jukka Lehtonen

Mikael Pettersson

 

Verksamhet

Publikation

Jukka Lehtonen bokforsaljning(at)kyhf.fi

Carola Welin

Museer

Petra Vairimaa            museum(at)kyhf.fi

Bertil Bergström 

Ragni Helenius.             museum(at)kyhf.fi

Kaja Lindberg

Arkiv - Arkivalia

Tom Swahn                 arkivalia(at)kyhf.fi

Ritva Kjerin

Jukka Lehtonen               arkivalia(at)kyhf.fi

Mikael Pettersson           arkivalia(at)kyhf.fi

Rita Jansson                      arkivalia(at)kyhf.fi

Sigbritt Backman, expert            arkivalia(at)kyhf.fi

Bibliotek - Gillobacka

Börje Forsberg         mobil:0505252126

Hembygds-, miljö- och kulturfrågor

Kurt Ekman                        ordf(at)kyhf.fi.

Petra Vairimaa

Tom Swahn.

Fastighetsskötsel

Leif Moring

Börje Forsberg

Paul Boström

Gillobacka föreningshus

Kurt Ekman       

Linda Enqvist

 

Projekt - Uppförande av Tinastugan vid Alisgården

Börje Forsberg         mobil:0505252126

Bertil Bergström

Paul Boström

Verksamheten

Publikationsverksamheten hör till Kyrkslätts hembygdsförenings kärnuppgifter. Hembygdsföreningens publikationsserie omfattar över 40 böcker. Den första, Gammel-Tina av Birger Jansson, utkom 1919. En av storsäljarna var Kyrkslätt förr och nu (1930) som är slutsåld sedan länge. År 2003 utkom Det gamla Kyrkslätt som också har blivit mycket populär. Den tredje upplagan utkom 2016.  Av den finska översättningen finns exemplar kvar.


Museiverksamheten är en annan hörnsten i föreningens verksamhet. Till arbetet hör bl.a. katalogisering och vård av museiföremålen, guidning och planering av utställningar. Hembygdsföreningen driver Alisgårdens hembygdsmuseum i Lappböle och Gesterby ladugårdsmuseum ett stycke nordost om Kyrkslätts centrum. Föreningen förvaltade Sarfvik gårds museum i närmare 25 år. På övre våningen på Gillobacka finns en liten Sarfvikutställning.


Arkivverksamheten innefattar arkivet 'Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia - Lokalarkivet i Kyrkslätt' som verkar i kommunens gamla centralarkiv vid Gamla Hindersbyvägen 19 A 7. På initiativ av Kyrkslätts hembygdsförening beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt den 4 februari 2013 att grunda ett lokalhistoriskt arkiv. Enligt samarbetsavtalet mellan kommunen och Kyrkslätts hembygdsföreningen tillhandahåller kommunen ett arkivutrymme på 145 m2  medan hembygdsföreningen upprätthåller arkivverksamheten. Lokala föreningar, sammanslutningar och privatpersoner kan deponera eller donera material till arkivet.


Biblioteksverksamheten består i att  upprätthålla och komplettera ett referensbibliotek. Denna verksamhet fick under 2014 ett eget hem på andra våningen i Gillobacka föreningshus. Föreningen fortsätter att komplettera sitt bibliotek med litteratur som anknyter till Kyrkslätt och dess grannkommuner.


Gillobacka föreningshus fungerar som ett centrum för föreningens verksamhet. Husets nedre våning har två mötesrum och den övre våningen har utrymmen för hembygdsforskning. Föreningen hyr också ut mötesrummen till andra föreningar.


Eftersom föreningen har flera fastigheter i sin ägo hör underhåll av byggnaderna och annan fastighetsskötsel till verksamheten. Varje vår ordnas städtalko.


Hembygdsföreningen ordnar evenemang med lokalhistoriskt tema. T.ex. 2012 och 2013 anordnade föreningen en kurs i byggande av gärdesgård. Föreningen deltar varje år i Kyrkslättsdagarna.


Kyrkslätts hembygdsförening följer med den lokala samhällsplaneringen och tar vid behov ställning till den genom sakkunnigutlåtanden till kommunens planering.