Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

127 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1219   Gotthard Björklunds almanackor.1945-1965
1210   Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.1899-1999
1202   Sockenkartor1930-1939
1199   Bilder fotograferade invid Kyrkslätts kyrka1956-1959
1188   Ingels - 650 år
1185   Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter1919-2020
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1177  
1175   Dagmar Bergenström född Forsström.1930-1981
1174   Kurt Pihlströms dagböcker.1931-1999
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
1153   Historiska foton vid kyrkan, foton från 1956 och skolfoton.1900-1964
1137   Böcker tillhörande serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.2003-2006
1128   Fotografier från porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
1120   Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.1969-1976
1119   Konfirmationsfoton, betyg, brev, skolfoton, familjefoton och släktforskningsrapport.1925-2018
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1114   Fotografier från Lappböle och Oitbacka.1782-1988
1110   Köpebrev för en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956.6.8.1970
1105   Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.2006-2010
1104   Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.1970-2013
1103   Yrjö Sotamaa. Munkkulla.1980-1982
1102   Smedsede gårdsarkiv.1827-1949
1101   Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.1896-1903
1100   Tidningar, svampbok, idrottskalender.1896-1953
1099   ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” manuskript. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” tryckt skrift.1918-1953
1098   Kirkkonummen Karjala-Seura ry.1974-2010
1097   En kortfattad historik över södra Kyrkslätt under 1700, 1800 och 1900-talet.1700-1944
1096   20 tidningsartiklar om Sol-Britts Kärkis trädgård i Kyrkdalen, samt andra ämnen. | 20 lehtiartikkelia Sol-Britt Kärjen puutarhasta Kirkkolaaksossa, sekä muista aiheista.2012-2018
1095   Paikallislehti "Kirkkonummen Sanomat”, 31 numeroa.1967-1970
1094   Paikallislehti ”Lounaisrannikko”, 2 numeroa.1968
1093   Paikallislehti ”Etelärannikko”, 2 numeroa.1974
1092   Ströexemplar av lokaltidningen ”Kyrkslätt i dag”.1968-1981
1091   Reguel och Brita Bengtströms samling.
1090   Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet.1956-1960
1089   Kyrkslätt hästvänsförening.1911-1916
1088   Jakt- och fiskejournal av Åke Sundqvist.1963-1968
1087   Självbiografiskt manuskript av Åke Sundqvist.1903-1967
1086   Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist.
1085   Minnesruna över Åke Harald Eklund av Rolf Riska.1921-1998
1084   Manuskript av Gunnel Pettersson.
1083   Texter av Iris Falck.
1082   Anteckningar och manuskript | Muistiinpanoja ja käsikirjoitus, Björn Karumaa.1996-1997
1081   Manuskript, ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar”.1898-1998
1080   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.2012
1079   Sex sv gruppfotografier. | Kuusi mv ryhmäkuvaa.1900-1910
1078   Sv klassfoto av elever och lärare vid Mellersta Nylands folkhögskola. | Mv luokkakuva Mellersta Nylands folkhögskolan (suom. Keski-Uudenmaan kansanopisto) oppilaista ja opettajista.1909-1910
1077   Avgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby.1906
1076   Mannerheimförbundets Krigsfadderutskott för Nyland, Kyrkslätt avdelning, handlingar. | Uudenmaan Mannerheimliiton sotakummivaliokunta, Kirkkonummen osasto, asiakirjoja.1952-1959
1075   Kyrkslätt kontrollförening föreningsarkiv.1911-1936
1074   Handlingar från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag.1926-1937
1073   Tidningsurklipp om Kyrkslätts historia. | Lehtileikkeitä Kirkkonummen historiasta.1952-1989
1072   Tryckalster. Olika ämnen. | Painotuotteita. Eri aiheita.1900-1957
1071   Foton från Kyrkslätts centrum från 1970- och 1980-talen samt från Kyrkslätts 650-årsjubileum 1980. | Valokuvia Kirkkonummen keskustasta 1970- ja 1980-luvuilta sekä Kirkkonummen 650-vuotisjuhlista 1980.1930-1989
1070   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.
1069   13 foton | valokuvaa: Alisgården. Hilding Frostell. Sarfvik. Masaby folkskola. Bobäcks skola.1956-1987
1068   Programblad för avskedsfest för långvariga kyrkoherdeparet Henricson.27.9.1981
1067   Tryckalster. Tidningen Nyland, Kyrkslätt-temanummer.5.7.1930
1066   Painotuote. Valokuva, Finnish Photography 2/1994. Porkkala 1944-1956-teemanumero.1994
1065   Tryckalster. Stad och Bygd av De finlandssvenska sparbankerna.1962
1064   Tryckalster. Hbl Extran med artikel om kommande Nyländsk purpuri på Gesterby museiområde.8.5.1975
1063   Tryckalster. Nyländsk Sommar. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening.1993
1062   Kirkkonummi-Kyrkslätt, väggkalender | seinäkalenteri.2005-2006
1061   Pro Strömsby Ry. Kantvikin suursatamahanketta vastustava kannanotto.1994
1060   Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort för mätarställning | Kirkkonummen Sähkö Oy:n mittarilukema-postikortti1927-1999
1059   Dödsannons för Carl Ferdinand von Wahlberg1920
1058   Kirkkonummen Filatelistit - Kyrkslätt Filatelister: Kerhonäyttely - Klubbutställning30.3.1987-5.4.
1057   Vaxdukshäfte med smeden Gunnar Bengtströms anteckningar om sålda cyklar.1938-1943
1056   Sånghäfte | Lauluvihko: Porkalavisan/Porkkala-laulu & Återkomstsång/Paluulaulu.1996
1055   Broschyr om Porkalaparentesen på fyra språk. | Esite Porkkalan vuokrakaudesta neljällä kielellä.1996
1054   31 st. reklamblad för föreningen Porkala Parentesen. Olika samarbetsföretag. | 31 kpl Porkkalan parenteesi-yhdistyksen mainoslehtisiä. Eri yhteistyöyrityksiä.1990-1999
1053   Två tryckalster: 1. Prolog (dikt) vid folkfest i Kyrkslätt 1905; 2. Program vid kulturfest i Kyrkslätt 1908.1905-1908
1052   Text om Gesterby gård av Micaela Malmsten.1992
1051   Foto/postkort, från Harald Borg till Hjalmar Edlund.1919
1050   Foton från stenbrottet i Obbnäs. | Valokuvia Upinniemen kivilouhoksesta.1900-1914
1049   Ett signerat sv foto på operasångerskan Ann-Charlotte Winter-Björkman. | Mv-valokuva oopperalaulajasta Ann-Charlotte Winter-Björkmanista omistuskirjoituksella.1925
1048   Bild från möte på Sarfvik gård. | Kuva kokouksesta Sarfvikin kartanolla.2008
1047   Tre sv foton från Kyrkslätts kyrkby 1956 samt smeden Hjalmar Tallberg. | Kolme mv-valokuvaa Kirkkonummen kirkonkylästä vuodelta 1956 sekä seppä Hjalmar Tallberg.1944-1956
1046   Ett sv foto på nattvardsgång i Kyrkslätts kyrka. | Yksi mv-valokuva ehtoollisista Kirkkonummen kirkossa.1930
1045   En sv gruppbild på de anställda och deras familjemedlemmar framför huvudbyggnaden på Eriksgård. | Ryhmäkuva Eerikinkartanon työntekijöistä perheineen päärakennuksen edessä.1910
1044   Ett sv foto som föreställer medlemmar i syföreningen Myran. | Yksi mv-valokuva ompeluyhdistys Myranin jäsenistä.1928
1043   7 sv foton från Överby kvarn och ett från kyrkobyn. | 7 mv-valokuvaa Överbyn myllyltä ja yksi kirkonkylästä.1904-1927
1042   Familjen Lemströms resa från Porkala till fotoateljén i Helsingfors.1926
1041   10 kopior av karikatyrer från Sigurdskårens fångenskap. | 10 kopiota pilapiirroksista Sigurdsin kaartin vankeudesta.1918
1040   Vilma Östermans minnesanteckningar.1908-1998
1039   Två sv foton från Jorvas barnträdgårds julfester. | Kaksi mv-valokuvaa Jorvas barnträdgårdin joulujuhlista.1965-1975
1038   Ett sv foto på Gammel-Tina julbord. | Mv-valokuva Gammel-Tinan joulupöydästä.1912
1037   Fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols Frihem. | Valokuvia ja lehtileikkeitä Kirkkonummen sairaalasta Jolkbyssä ja Volsin vanhainkodista. Märtha Nicklén.1920-1960
1036   En samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer. | Kokoelma eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamia valokuvia.1904-1956
1035   Bok ”Vägmärken, verser för hvar dag i året”, vilken tillhört Tekla Wik.1887-1928
1034   Vykort på Kyrkslätt kyrka och kyrkstall. | Postikortti Kirkkonummen kirkosta ja kirkkotalleista.1900-1910
1033   Finska statens brödkort från 1918. | Suomen valtion leipäkortti vuodelta 1918.1918
1032   15 sv fotografier från 1939, 1944 och återkomsten till Porkalaområdet 1956. | 15 mv-valokuvaa vuosilta 1939, 1944 ja paluusta Porkkala-alueelle 1956. Jaakko Kari.1939-1956
1031   10 fotografier på vyer från Medvastö, tagna av fröken Elin Palmroos. | 10 maisemakuvaa Medvastösta, Valokuvaaja: neiti Elin Palmroos.1890-1900
1030   Reprofotografi på två ryska soldater på motorcykel på Porkala arrendeområde. | Reprovalokuva: kaksi venäläistä sotilasta moottoripyörällä Porkkalan vuokra-alueella. Jan Kaila1944-1956
1029   ”Månadsrevyn Astra” nr 2.1956, som innehåller artikeln ”Tillbaka till Porkalabygden”.1956
1028   Olof Sandströms krigsdagbok i JR 24, 1941, vaxdukshäfte.1941-1972