Hyrestagaren sänder med detta formulär sin information för hyresavtalet

H  y  r  e  s  a  v  t  a  l     f  ö  r    G  i  l  l  o  b  a  c  k  a     h  e  m  b  y  g  d  s  g  å  r  d

K  y  r  k  s  l  ä  t  t  s     h  e  m  b  y  g  d  s  f  ö  r  e  n  i  n  g     r  f

 

Kryssruta
Formuläret skickas till föreningens kontaktpersoner och kassör.
Skriv siffran 9 med bokstäver: