A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

NyDrLi 111 Hila

Hilas dragontorp. Hila. Kyrkslätt, Nyland.
Nylands och Tavastehus läns dragonregemente - Livkompaniet.

Platsbeskrivning
Hilas dragontorp. Hila. Kyrkslätt, Nyland. Bildreferens: Läs mera...