A r k i v a l i a
 

 Arkivalia finns på 

 Facebook 

 Läs mer... 

 

Arkivalia

Gamla Hindersbyvägen 19 A 7

02400 KYRKSLÄTT

A r k i v a l i a - på svenska

ARKIVALIA -  Lokalarkivet i Kyrkslätt

Adress: Gamla Hindersbyvägen 19 A 7, 02400 Kyrkslätt

E-postadress:  arkivalia(at)kyhf.fi

Arkivet är öppet  kl. 17 - 19 följande tisdagar:

7.1.2020, 4.2.2020, 3.3.2020

1.9.2020, 6.10.2020, 3.11.2020, och 1.12.2020

Arkivskötare:

Rita Jansson (anställd arkivarie) 050 359 0452

Tom Swahn (digitalarkivet)

Ritva Kjerin (pappersarkivet)

( Här till alla i arkivgruppen )