A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Alla tiders skola i Friggesby

Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXV
Sheila Liljeberg-Elgert

Kyrkslätts bibliotek: Läs mera...

Utgiven 2006