Referensbiblioteket

 

 

 

Referensbiblioteket i Gillobacka

Gillobacka hembygdsgårds referensbibliotek

I referensbibloteket på Gillobacka hembygdsgård finns drygt 200 olika titlar, av vilka c:a 100 berör Kyrkslätt. Resten berör våra grannsocknar eller något annat.

J.E. Rosbergs samling i referensbiblioteket

  • Böcker vilka är författade av J.E. Rosberg.

Kyrkslätts hembygdsförening administrerar referensbiblioteket i Gillobacka på adress Bredbergsfonden 2 C samt biblioteket i anslutning till lokalarkivet Arkivalia på adress Gamla Hindersbyvägen 19 A 7.

Bibliotekskatalogerna för de båda biblioteken är i nedanstående länk sammanslagna med möjlighet att söka fram information för de båda biblioteken.

Bibliotekskatalogerna ( Läs mera... )

 

 

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna.

Kontakta Jukka Lehtonen, tel 050 584 8999.

Böckerna lånas inte ut.

   

            J.E. Rosberg

Böcker i Arkivalias bibliotek