Tidningsartiklar om Kyhf i början av 1900-talet

Västra Nyland 29.12.1938

Kyrkslätt hembygdsmuseum jubilerar.​

Hufvudstadsbladet 22.04.1934

Ny styrelse, ärepenning och porträtt av professor J. E. Rosberg avtäckt.

Hembygdsföreningen utdelar „ärepenningar” såsom förtjänsttecken vid årsmöte i går ...

Nyland 15.11.1924

Första föreningen i Kyrkslätt stiftades år 1894 av Uno Fleege och Linus Sundell.

Ungdomsrörelsen ​i Kyrkslätt socken ....