Gesterby eMuseum

på finska och svenska

 

Väderkvarnen

Väderkvaren på Gesterby är en s.k. mamsellväderkvarn.

Väderkvarnen har skänkts år 1925 till Kyrkslätts hembygdsförening av lantbrukaren Herman Lindén på Östergård i Ingvalsby Kyrkslätt och flyttades då till museet Gammel-Tina i Masaby. År 1973 flyttades  väderkvarnen från Tina till Gesterby.

 

Mera väderkvarnar

Se här, väderkvarnar i Nyland

 

Smedjan

Smedjan på Gesterby

Smedjan har flyttats till Gesterby från Ollas gård i Evitskog år 1976 då den donerades till Kyrkslätts hembygdsförening av Brita och Erik Hoffman.

Gesterby museiområde

Uppe på Gesterby ladugårds vind förvaras en del av  Kyrkslätts hembygdsförenings samling av allmogeföremål. Föremålen berättar om tiden då man var i det närmaste självförsörjande och tillverkade de flesta förnödenheter hemma. På gårdarna fanns ännu inga traktorer utan jordbruket sköttes traditionellt med häst- och handkraft.

I museets samlingar finns kärror, slädar och vagnar men också hushållsföremål, arbetsredskap samt ortens äldsta brandsläckningsutrustning. På området finns också en väderkvarn, smedja och några bodar.

Museet på Gesterby gårds ladugårdsvind visas enligt överenskommelse.

Förfrågningar: 050 5600333  ( Petra Vairimaa )

Adress: Gesterby gård, Gesterbystigen 1, 02400 Kyrkslätt

E-mail: museum(at)kyhf.fi

 

Klicka på bilderna här nertill för att få upp en större bild