A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar. 

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad med visningsprogrammet Digiarkiv som har gjorts som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Digihem - Manual till Digiarkiv

 

84 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
004 Koskis & Navala
005 Kalljärvi
01 Bobäck
02 Bobäck
03 Masaby
04 Masaby
05 Nägels
06 Danskarby
07 Honskby
08 Dåvits
09 Vårnäs
096 Strömsby
097 Överby
098 Abras
099 Wohls
10 Friggesby
100 Gesterby dragon Carl Gest-1809
101 Tolls dragon Carl Stén-1809
102 0 Korkkulla Rusthållet Korkkulla, dragontorp Björkbacka1721-1809
102 1 Korkkulla dragon Johan Wendermarck1712-1726
102 2 Korkkulla dragon Matts Högberg1726-1758
102 3 Korkkulla dragon Jacob Korck1758-1783
102 4 Korkkulla dragon Anders Korcksten1783-1794
102 5 Korkkulla Dragon Henric Korck1794-1809
103 Bondarby soldat Carl Bom-1809
104 Långstrand
105 Gunnarskulla
106 Estby Hommas
107 Estby Nikus
108 Estby Fräsas
109 Estby Kärras
11 Gunnarskulla
110 Sevalls
111 Hila
112 Järsö
113 Björkström
114 Junkars
115 Wårnäs
116 Biskopsböle
117 Spärrings
118 Abramsby
119 Medvastö
12 Gunnarsby
120 Gumbacka
121 Sarfvik
122 Sundsberg (Gafvelsback)
123 Sundsberg (Gafvelsback)
124 Ingvalsby
125 Hullus
13 Skinnars
14 Rilax
15 Smedsede
16 Getberg
17 Knopps
18 Hilapärs
19 Munkkuila
20 Hindersby 0
20 Hindersby 1 soldat Johan Bonde1721-1750
20 Hindersby 2 soldat Henrik Hindsberg1750-1782
20 Hindersby 3 soldat Carl Gustaf Nordberg1782-1783
20 Hindersby 4 soldat Lars Johan Hästesko1783-1791
20 Hindersby 5 soldat Johan Grip1791-1800
20 Hindersby 6 soldat Carl Stursk1800-1809
21 Qvis
22 Smedsby
22 Överby
24 Ytterkurk
25 Ingels
26 Kvarnby
27 Österby
28 Överkurk
29 Petäjärvi
30 Lappby
31 Evitskog
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från högre folkskolan för gossar i Ekenäs stad 1891.31.5.1891
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Dagböcker 1931-1999 Dagboksanteckningar av Kurt Pihlström1730-1999
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda. 1888-1901
J E Rosberg Aktiv skyddskårist1923
Kyrkslättbos konst visas i Ukraina Artikel skriven av Olle Hakala i Västra Nyland 3.11.20013.11.2001
Kyrkslätts kommunionbok 1863 - 1869 Innehållslista av Kommunionboken mellan åren 1863 - 1869
Läsesedel 1885-1887 1885-1887
Samling nummer 1110   Köpebrev: Anna Nyman säljer till Våge Hellstedt en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956, nummer 1406379. Överlåtelsen görs 6.8.1970. Köpesumman är 1 500 mark.6.8.1970
Undsatt katt Artikeln handlar om en katt som klättrat upp i ett träd och blir undsatt av brandkåren. 2.9.1980