A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

12 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström.31.5.1891
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Dagböcker 1931-1999 Dagboksanteckningar av Kurt Pihlström1730-1999
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Kyrkslättbos konst visas i Ukraina Artikel skriven av Olle Hakala i Västra Nyland 3.11.20013.11.2001
Kyrkslätts kommunionbok 1863 - 1869 Innehållslista av Kommunionboken mellan åren 1863 - 1869
Läsesedel 1885-1887 1885-1887
NyDrLi 111 Hila Hilas dragontorp. Hila. Kyrkslätt, Nyland.-1809
Samling nummer 1110   Köpebrev: Anna Nyman säljer till Våge Hellstedt en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956, nummer 1406379. Överlåtelsen görs 6.8.1970. Köpesumman är 1 500 mark.6.8.1970
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Undsatt katt Artikeln handlar om en katt som klättrat upp i ett träd och blir undsatt av brandkåren.2.9.1980