A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar. 

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad med visningsprogrammet Digiarkiv som har gjorts som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Digihem - Manual till Digiarkiv

 

165 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Nyl. dr.reg. - Lif.   Nylands dragonregemente - Lifkompaniet
004 Koskis & Navala
005 Kalljärvi
01 Bobäck
02 Bobäck
03 Masaby
04 Masaby
05 Nägels
06 Danskarby
07 Honskby
08 Dåvits
09 Vårnäs
096 Strömsby
097 Överby
098 Abras
099 Wohls
10 Friggesby
100 Gesterby dragon Carl Gest-1809
101 Tolls dragon Carl Stén-1809
102 0 Korkkulla Rusthållet Korkkulla, dragontorp Björkbacka1721-1809
102 1 Korkkulla dragon Johan Wendermarck1712-1726
102 2 Korkkulla dragon Matts Högberg1726-1758
102 3 Korkkulla dragon Jacob Korck1758-1783
102 4 Korkkulla dragon Anders Korcksten1783-1794
102 5 Korkkulla Dragon Henric Korck1794-1809
103 Bondarby soldat Carl Bom-1809
104 Långstrand
105 Gunnarskulla
106 Estby Hommas
107 Estby Nikus
108 Estby Fräsas
109 Estby Kärras
11 Gunnarskulla
110 Sevalls
111 Hila
112 Järsö
113 Björkström
114 Junkars
115 Wårnäs
116 Biskopsböle
117 Spärrings
118 Abramsby
119 Medvastö
12 Gunnarsby
120 Gumbacka
121 Sarfvik
122 Sundsberg (Gafvelsback)
123 Sundsberg (Gafvelsback)
124 Ingvalsby
125 Hullus
13 Skinnars
14 Rilax
15 Smedsede
16 Getberg
17 Knopps
18 Hilapärs
19 Munkkuila
20 Hindersby 0
20 Hindersby 1 soldat Johan Bonde1721-1750
20 Hindersby 2 soldat Henrik Hindsberg1750-1782
20 Hindersby 3 soldat Carl Gustaf Nordberg1782-1783
20 Hindersby 4 soldat Lars Johan Hästesko1783-1791
20 Hindersby 5 soldat Johan Grip1791-1800
20 Hindersby 6 soldat Carl Stursk1800-1809
21 Qvis
22 Smedsby
22 Överby
24 Ytterkurk
25 Ingels
26 Kvarnby
27 Österby
28 Överkurk
29 Petäjärvi
30 Lappby
31 Evitskog
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från högre folkskolan för gossar i Ekenäs stad 1891.31.5.1891
Albert Lönnberg Minnesstunden på Råbacka år 19561956
Arvid Pihlström Byggmästaren Arvid Pihlström 1876-19451976-1945
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Butik Lanthandel på 1920-talet1920-1929
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Dagböcker 1931-1999 Dagboksanteckningar av Kurt Pihlström1730-1999
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda. 1888-1901
Einar Råbergh VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.1960
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell född 18731873-1944
Emil Olof Lindén Historik om Emil Olof Lindén som var kommunalläkare i Kyrkslätt 1897-1911.1866-1926
Evakueringen 1944 Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Familjen Forsström Familjen Matilda Sofia och Karl August Forsströms färd från grindstugan på Oitbacka gård till torpet Västeräng i Danskarby norr om Långvik.1889-1981
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Fräsars Fräsars då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Föreningshuset Ljusdala Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by under slutet av 1600-talet.1654-1744
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström firade guldbröllop 1936.1936
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Hemming Elfvings bil. Hemming Elfvings bil, av märket Renault, fotograferad i Hangö i början av 1920-talet. Chaufför var Aarne Kivinen.1920-1925
Henrik Warelius Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.29.4.1866-1934
Hindersby folkskola Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt. 1907-1965
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström 1895-1905
Häst och släde Gustaf Wilhelm Rein med Elfvings häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1920-1925