Alisgårdens eMuseum

suomeksi ja ruotsiksi

 

Tina-stugan

Tina-stugan Masalassa keväällä 2016.

Tina-stugan siirrettiin Masalan Tinan museoalueelta ja korjattiin Lapinkylän Alisgårdenissa. 

Napsauta tästä ja katso valokuvia rakenusprojektista 2007-2021. 

 

Siirretty Tina-stugan Alisgårdenin museoalueella

Aitta

Aitta Alisgårdenin museoalueella

Alisgården-museo  

Museoalueella on vanha asuinrakennus, joka on alun perin rakennettu vuonna 1827 Evitskogin Alisiin ja luhtiaitta Evitskogin Bak-Tuomolasta (Thomas), sekä mökki kotiseutuyhdistyksen entiseltä Masalan Gammel-Tina -museolta.

Kesällä museota esitellään tilauksesta ja etukäteen ilmoitettuina sunnuntaipäivinä klo 12-14 (suljettuna juhannuksena).

Osoite: Alisgårdintie 1, 02520 Lapinkylä
Tiedustelut: 09 2566479 (Lindberg)

Sähköposti: museum(at)kyhf.fi

 

Taustatietoja: Koska Pohjois-Kirkkonummi ei kuulunut Neuvostoliiton vuokra-alueeseen (1944-1956), niin paikallisen kotiseutuyhdistyksen toiminta jatkui Porkkalan alueen evakuoinnin jälkeenkin. Muutama vuosi sen jälkeen, kun yhdistys menetti Gammel-Tina-museon Masalassa vuonna 1944, aloitettiin uuden kotiseutumuseon suunnittelu Pohjois-Kirkkonummelle. Yhdessä Kyrkslätts Marthaförening -yhdistyksen kanssa ostettiin sopiva tontti Lapinkylästä. Vanha asuinrakennus, joka rakennettiin alun perin vuonna 1827 Aliksen tilalle Evitskogiin, siirrettiin tontille. Vuonna 1956 Alisgårdenin kotiseutumuseo vihittiin käyttöön.

Napsauta alla olevia kuvia, jos haluat ne suuremmiksi

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s