Liity jäseneksi

Lue lisää ...

Yhteystiedot

 
Kurt Ekman, puheenjohtaja
ordf(at)kyhf.fi. 
puh: 0400 412105
 

Katso muut yhteystiedot täältä ...

 

Osoite:
Kirkkonummen kotiseutuyhdistys
Laajakalliontausta 2 C  
02400 Kirkkonummi

Kyrkslätts hembygdsförening rf -  Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry

Onko sinulla kysymyksiä tai kommentteja toiminnasta?

Voit käyttää alla olevaa lomaketta tai lähettää sähköpostia osoitteeseen "kontakt (at) kyhf.fi".

Kirjoita kysymyksesi tai kommenttisi tähän:

Kirjoita numero 6 kirjaimin:

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s