Böcker i Gillobacka hembygdsgårds referensbiblioteket

I referensbibloteket på Gillobacka hembygdsgård finns drygt 120 olika titlar, av vilka c:a 100 berör Kyrkslätt. Resten berör våra grannsocknar eller något annat.

Förteckningen är indelad i:

   - Böcker utgivna av Kyrkslätts hembygdsförening

   - Böcker utgivna av andra

   - Böcker som berör grannkommunerna

   - Övriga

   - J.E. Rosbergs samling (böcker skrivna av J.E. Rosberg)

G i förteckningen = finns i refarensbiblioteket på Gillobacka

Öppna här förteckningen över böckerna  i referensbiblioteket.

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna.

Kontakta Jukka Lehtonen, tel 050 584 8999.

Böckerna lånas inte ut..

 
            J.E. Rosberg
 
Se närmare om en del av vad professor J.E. Rosberg gjorde