Digitala böcker som ingår i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter​

Medlemmarna har möjlighet att läsa digitalt en del av de böcker som Kyrkslätts hembygdsförening publicerat.

Om du som medlem i Kyrkslätts hembygdsförening inte har erhållit information om hur man loggar in på medlemssidorna; sänd då en e-post (från din egen e-postadress)  till styrelsen(at)kyhf.fi så registrer föreningen din e-postadress varefter du kommer att får möjlighet att logga in på medlemssidorna. Om du inte ännu är medlem så då kan du klicka här och anhålla om medlemskap i Kyrkslätts hembygdsförening.