Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1001

Kyrkslätts hembygdsförenings föreningsarkiv.
Arkivet innehåller årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och dokument för att administrera föreningens fastigheter och övrig verksamhet så som lokalarkivet Arkivalia i Kyrkslätt.

Gillobacka föreningshus (fotot) fungerar som ett centrum för Kyrkslätts hembygdsförenings verksamhet. Husets nedre våning har två mötesrum och den övre våningen har utrymmen för hembygdsforskning. Läs mera...
*****
1001 Kyrkslätts hembygdsförening rf

Kyrkslätts hembygdsförening grundades 1910.

Hembygdsföreningen driver verksamheten i Arkivalia, i samarbete med Kyrkslätts kommun som står för utrymmet, och hembygdsföreningens eget arkiv är en av de största samlingarna i Arkivalia.

Kyrkslätts hembygdsförenings material försvann tydligen till en stor del i samband evakueringen av Porkala-området, för i arkivet finns dokument ungefär från 1947 framåt. Det äldsta som finns bevarat är Tina hembygdsmuseums gästböcker från 1913 till 1944.

Protokoll finns från 1948 framåt och av publikationerna utgivna av föreningen finns sgs. alla arkiverade. Räkenskapshandlingar finns från mitten av 1940-talet framåt, inkomna och utgående handlingar har sparats mer varierande.
Det finns också handlingar rörande föreningens museer och fastigheter (Alisgårdens museum, Gesterby museum, Sarfvik museum, Gillobacka hembygdshus, Tinamuseet, fastigheten Ängsberg) samt Meiko och Lemitty naturparker.

Hembygdsföreningens utlåtanden och skrivelser i olika lokala ärenden finns med samt material om fester, utställningar, samarbete med andra aktörer o.dyl.

De fotografier som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening finns till största delen i pappersformat och förteckningarna på dem likaså.
*****
1001 Kirkkonummen kotiseutuyhdistys

Kyrkslätts hembygdsförening rf – Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry perustettiin vuonna 1910.

Kotiseutuyhdistys hallinnoi Kirkkonummen paikallisarkisto Arkivalian toimintaa yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa (kunta tarjoaa tilat) ja kotiseutuyhdistyksen oma arkisto on yksi Arkivalian suurimmista kokoelmista.

Kotiseutuyhdistyksen aineistot ilmeisesti katosivat Porkkalan alueen evakuoinnin aikana, koska arkistossa on asiakirjoja pääosin vuodesta 1947 lähtien. Vanhimmat säilyneet ovat Tinan kotiseutumuseon vieraskirjat vuosilta 1913-1944.

Pöytäkirjat löytyvät vuodesta 1948 eteenpäin ja (melkein) kaikki yhdistyksen julkaisut on arkistoitu. Kirjanpitoasiakirjoja on 1940-luvun puolivälistä alkaen, saapuvien ja lähtevien asiakirjojen tallentaminen on ollut vaihtelevampaa.

On myös asiakirjoja, jotka koskevat yhdistyksen museoita ja rakennuksia (Alisgårdenin museo, Gesterbyn museo, Sarfvikin museo, Gillobacka kotiseututalo, Tinamuseo, Ängsbergin kiinteistö) sekä Meikon ja Lemityn luonnonpuistoja. Mukana ovat myös kotiseutuyhdistyksen lausuntoja ja kirjeitä erilaisissa paikallisissa asioissa sekä aineistoa juhlista, näyttelyistä ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa ym..

Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetut valokuvat ovat pääosin paperimuodossa, samoin kuvaluettelot.


Platsbeskrivning
Gillobacka hembygdsgård, Kyrkslätt
Tid
1913 - 2021