A r k i v a l i a

Alternativet lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

 

A r k i v a l i a - Katalogen

Alternativet lista för att göra val av objekt

Dokument: Sorterar fram de objekt som innehåller en historik eller fördjupad information om objektet.

Text: Ett objekt där texten är den huvudsakligaste informationen

Bild: Ett objekt där en bild är den huvudsakliga informationen.

Tryckt publikation innehåller Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling innehåller ett eller flera objekt)

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.