A r k i v a l i a

 Arkivalia finns på 

 Facebook 

 Läs mer... 

A r k i v a l i a 

ARKIVALIA -  Lokalarkivet i Kyrkslätt

Adress: Gamla Hindersbyvägen 19 A 7, 02400 Kyrkslätt

E-postadress:  arkivalia(at)kyhf.fi

 

Arkivet är öppet  kl. 17 - 19 följande tisdagar.

5.9 2023, 3.10 2023, 7.11 2023, 5.12 2023

2.1 2024, 6.2 2024, 5.3 2024, 2.4 2024, 7.5 2024

Informera gärna per e-post eller telefon om ditt ärende så kan vi förbereda på arkivet.

 

Arkivskötare:

Rita Jansson (anställd arkivarie) 050 359 0452
Lokalarkivet Arkivalia tar också emot besökare enligt överenskommelse om tisdagar.
Lokalarkivet Arkivalia är verksamt också hela sommaren.

 

Stina Kettunen (pappersarkivet)

Tom Swahn (digitalarkivet)

( Här till alla i arkivgruppen )