A r k i v a l i a

17.7.2024

Kirkkonummen Sanomat

Kyrkslätt Lotta Svärd - arkisto Arkivalialle

 Arkivalia finns på 

 Facebook 

 Läs mer... 

A r k i v a l i a 

ARKIVALIA -  Lokalarkivet i Kyrkslätt

Adress: Gamla Hindersbyvägen 19 A 7, 02400 Kyrkslätt

E-postadress:  arkivalia(at)kyhf.fi

 

Öppet kl. 17 - 19 följande tisdagar.

3.9.2024, 1.10.2024, 5.11.2024, 3.12.2024

7.1.2025, 4.2.2025, 4.3.2025, 1.4.2025, 6.5.2025

Informera gärna per e-post eller telefon om ditt ärende så kan vi förbereda på arkivet.

 

Arkivalia tar emot besökare alla måndagar eller tisdagar enligt överenskommelse.

Lokalarkivet Arkivalia är verksamt också hela sommaren.

 

Arkivskötare:

Rita Jansson (anställd arkivarie) 050 359 0452

 

Stina Kettunen (pappersarkivet)

Tom Swahn (digitalarkivet)

( Här till alla i arkivgruppen )