A r k i v a l i a

 Arkivalia finns på 

 Facebook 

 Läs mer... 

A r k i v a l i a - på svenska

ARKIVALIA -  Lokalarkivet i Kyrkslätt

Adress: Gamla Hindersbyvägen 19 A 7, 02400 Kyrkslätt

E-postadress:  arkivalia(at)kyhf.fi

Arkivet är öppet  kl. 17 - 19 följande tisdagar.

Informera gärna per e-post eller telefon om ditt ärende så kan vi förbereda på arkivet.

6.9 2022, 4.10 2022, 1.11 2022, 13.12 2022

3.1 2023, 7.2 2023, 7.3 2023, 4.4 2023, 2.5 2023

Arkivskötare:

Rita Jansson (anställd arkivarie) 050 359 0452
Lokalarkivet Arkivalia tar också emot besökare enligt överenskommelse om tisdagar.
Lokalarkivet Arkivalia är verksamt också hela sommaren.

 

Stina Kettunen (pappersarkivet)

Tom Swahn (digitalarkivet)

( Här till alla i arkivgruppen )