A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

145 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
100 år med marthakraft. Historik över Kyrkslätt Marthaförening r.f. 1904-2004 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXII2004
1001   Kyrkslätts hembygdsförenings föreningsarkiv.1913-2021
1009   Birger Jansson1888-1939
1022   Gårdar och hemman i Kyrkslätt inom Porkala-området som är fotograferade i huvudsak under sommaren år 1956.1956
1037   Fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols sjukhus.1920-1960
1104   Tidningsartiklar som journalisten Olle Hakala skrivit för Västra Nyland från början av 1970-talet till 2013.1970-2013
1110   Köpebrev för en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956.6.8.1970
1114   Fotografier från Lappböle och Oitbacka.1782-1988
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
1119   Konfirmationsfoton, betyg, brev, skolfoton, familjefoton och släktforskningsrapport.1925-2018
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
1128   Fotografier från porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
1137   Böcker tillhörande serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.2003-2006
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
1174   Kurt Pihlströms dagböcker.1931-1999
1175   Dagmar Bergenström född Forsström.1930-1981
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1185   Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter1919-2020
1188   Ingels - 650 år
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström.31.5.1891
Albert Lönnberg Albert Lönnberg framför sitt hem på småbruket Kalvholmen i Medvastö by i Kyrkslätt invid Björköfjärden,1930-1935
Alla tiders skola i Friggesby Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXV2006
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1976-1945
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Berättelser från Lappböle Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIV2013
Birger Jansson Bondson från Åminne gård i Hindersby Kyrkslätt som blev magister, lektor och prodirektor.1888-1939
Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2003
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Butik Lanthandel på 1920-talet1920-1929
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Dagboksanteckningar förda under en resa till Danmark och Sverige sommaren år 1892 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXII1995
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II1920
Det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIX2003
Det kommunala biblioteket i Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr X1970
Det oförgätliga Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VII1953
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Einar Råbergh VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.1960
Elämisen laatua - Ympäristönsuojelun vaiheet Kirkkonummella / Livskvalitet - Miljövården i Kyrkslätt förr och nu Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIX2010
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell.1873-1944
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Evakueringen 1944 Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Familjen Forsström Familjen Matilda Sofia och Karl August Forsströms färd från grindstugan på Oitbacka gård till torpet Västeräng i Danskarby norr om Långvik.1889-1981
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Flydda tider Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIV1997
Flydda tider II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXV1998
Flydda tider III Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVI1999
Fotografi J E Rosbergs fotografi18.6.1864-20.3.1932
Från heppa till hoppa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIV1984
Fräsars Fräsars då Porkala-området återlämnades 1956.1956
För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLI2012
Föreningshuset Ljusdala Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744
Gammel-Tina Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr I1919
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström1936
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Haapajärvi - min hemby. Haapajärvi - kotikyläni. Kortfattad historik över Haapajärvi by i Kyrkslätts kommun Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXX2003
Hemming Elfvings bil. Bil av märket Renault fotograferad i Hangö.1920-1925
Henrik Warelius Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.29.4.1866-1934
Hindersby - Folk, hus och händelser i min by. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIII2013
Hindersby folkskola Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.1907-1965
Historier från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VIII1954
Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XII1975
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Husbyggnadsarbete Grunden till sparbankshuset invid Kyrkslätts kyrka under byggnad.1966
Häst och släde Häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1926
Höäng Höängsarbete på Västeräng.1942
Ingels by - 650 år i Kyrkslätt Lärare Birgit Beck berättar om Ingels vid 650-årsjubileumsfest.1700-1997
Isak Erik Wik - i sin tid Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIII1996
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
Johannes Lönnberg Johannes Lönnberg på Nissniku hemman fyller 50 år1928
Jolkby festberget Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI1905-1930
Jorvas - en Kyrkslättsbygd genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVI2009
Jorvas - Kirkkonummen sydämessä. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVII2012
Jorvas station i Kyrkslätt Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
KANTVIK Maalaiskylä - Sotilaskaupunki - Teollisuustaajama Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIX2020
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Kertomuksia Lapinkylästä Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLV2014
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVI1987
Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr V1949
Kyrkslätt Handelslags butiken öppnas 1956 Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956 Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg.2.10.1956
Kyrkslättbos konst visas i Ukraina Artikel skriven av Olle Hakala i Västra Nyland 3.11.20013.11.2001
Kyrkslätts hembygdförening under 50 år Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr IX1963
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Lanthandel Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).1935-1944
Lill-Nägels Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo år 1939.1839-1939
Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XI1871-1968
Luoma - kylä Kirkkonummella Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2006
Läsesedel 1885-1887 Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Makilo – från fiskeläge till kustfort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVII2015
Masaby - från bondby till tätort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2006
Masala – maalaiskylästä taajamaksi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2007
Matbutiken på kyrkbackaen öppnas igen 2.10.1956 På trappan Handelslagets butiksföreståndare P-O Vinberg, Lilian Vinberg, VD Einar Råbergh och Torsten Holm.2.10.1956