Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1022

Gårdar och hemman i Kyrkslätt inom Porkala-området fotograferade sommaren 1956. | Valokuvia maatiloista Porkkalan vuokra-alueelta Kirkkonummelta kesältä 1956.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1022 består av C-G Myrbergs och Lars Knecks 115 st. fotografier av gårdar och hemman på Porkala arrendeområde i Kyrkslätt juli 1956, genast efter Porkala arrendetid, innan återuppbyggandet startat.

De mycket små originalbilderna (samling 1013) är reprofotograferade av fotograf Juha Kosonen 1989 och digitaliserade av Tom Swahn för Arkivalia 2013. I denna samling finns fotografier på många byggnader som inte längre finns.

På bilden Munkkulla gårds huvudbyggnad, som brann ner 22.9.1989.
*****
Kokoelma 1022 koostuu C-G Myrbergin ja Lars Kneckin 115 valokuvasta maatiloista Porkkalan vuokra-alueelta Kirkkonummelta heinäkuulta 1956, heti Porkkalan vuokra-ajan jälkeen, ennen jälleenrakentamisen alkua.

Hyvin pienet alkuperäiset valokuvat (kokoelma 1013) on reprokuvannut valokuvaaja Juha Kosonen vuonna 1989 ja digitoinut Arkivalian Tom Swahn vuonna 2013. Tästä kokoelmasta löytyy kuvia useista rakennuksista, jotka eivät enää ole olemassa.

Kuvassa on Munkkullan kartanon päärakennus, joka paloi 22.9.1989.


Aktörer
deponent: Kyrkslätts hembygdsförening rf
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
upphovsman: Myrberg, Carl-Gustav & Kneck, Lars
Tid
1956
Typ
Samling
Skapat 04.05.2017 av Kyrkslätt Hembygdsförening
Uppdaterat 22.11.2021 av rita.jansson