Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1037

Fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols Frihem. | Valokuvia ja lehtileikkeitä Kirkkonummen sairaalasta Jolkbyssä ja Volsin vanhainkodista. Märtha Nicklén.
Samlingen innehåller fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols Frihem samt Märta Nickléns familjefotografier.

1037, donator: Märtha Nicklén via Ritva Kjerin, Nicklén var sjuksköterska. 157 st. skannade svartvita fotografier och dokument. Bilder på bl.a. Kyrkslätts sjukhus och Vols Frihem, personporträtt bl.a. av originalet Matti Klemettilä. Program för Kyrkslätts sockens 600-årsfest (1930), program för 10-årsjubileet av Porkalaområdets återbördande (1966).

På bilden en, enligt dagens normer mindre korrekt (!), arbetsplatsannons, från 1940- eller 1950-talet ur samling 1037. Teddy Biaudet (1886-1967) var kommunalläkare i Kyrkslätt 1918-1944. Under Porkala arrendetid var han läkare i Grankulla. Läs mera...
*****
1037, lahjoittaja: Märtha Nicklén Ritva Kjerinin kautta. Nicklén oli sairaanhoitaja. 157 kpl. digitoitua mustavalkoista valokuvaa ja asiakirjaa. Kuvia mm. Kirkkonummen sairaalasta ja Volsin vanhainkodista, henkilökuvia mm. originaalina tunnetusta Matti Klemettilästä. Kirkkonummen pitäjän 600-vuotisjuhlan ohjelma (1930), Porkkalan vuokra-alueen palautuksen 10-vuotisjuhlan ohjelma (1966).

Kuvassa on, nykynormit huonosti täyttävä (!), työpaikkailmoitus 1940- tai 1950-luvulta, kokoelmasta 1037. Teddy Biaudet (1886-1967) oli Kirkkonummen kunnanlääkäri 1918-1944. Porkkalan vuokrakauden aikana hän toimi lääkärinä Kauniaisissa. Läs mera...

Tid
1920 - 1960