Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1104

Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.
Pressklipp bestående av artiklar från 1974 till 2013 som ingått i Västra Nyland, skrivna av Olle Hakala. Artiklarna är ordnade kronologiskt och enligt tema i kuvert. 7 ringmappar med fotonegativ 1980-1999. 106 kuvert med person och plats fotonegativ.

1104 Donator och arkivbildare: Olle Hakala. Pressklipp och fotonegativ.

Artiklar skrivna av Olle Hakala från 1974 till 2013, vilka ingått i Västra Nyland.
Artiklarna är ordnade kronologiskt och enligt tema/sökord i kuvert. En förteckning över sökorden finns. De 642 kuverten förvaras i 21 arkivlådor.

I samlingen ingår även 7 ringmappar fyllda av fotonegativremsor i negativfickor, från perioden 1980-1999. Bladen är daterade, men ingen förteckning av motiven finns.

I en låda finns dessutom 106 kuvert med enstaka fotonegativ på personer och platser. Namnen står på kuverten, men ingen förteckning finns.

Två frivilliga har i olika omgångar jobbat med att ordna och förteckna samlingen, men mycket jobb återstår.
*****
1104 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Olle Hakala. Lehtileikkeitä ja valokuvanegatiiveja.

Olle Hakalan Västra Nyland-lehdelle kirjoittamat lehtiartikkelit vuosilta 1974–2013. Artikkelit on järjestetty hakusanojen mukaan ja aikajärjestyksessä kirjekuoriin. Luettelo hakusanoista löytyy. 624 kpl kirjekuoria säilytetään 21 arkistolaatikossa.

Kokoelmaan kuuluvat myös 7 rengaskansiollista fotonegatiiviliuskoja negatiivitaskuissa, ajanjaksolta 1980–1999. Taskut ovat päivättyjä, mutta luetteloa kuva-aiheista ei löydy.

Lisäksi yhdestä laatikosta löytyy 106 kirjekuorta, joissa on yksittäisiä fotonegatiiveja henkilöistä ja paikoista. Kirjekuorissa on nimet, mutta luetteloa niistä ei löydy.

Kaksi vapaaehtoista ovat eri aikoina järjestäneet ja luetteloineet osia kokoelmasta, mutta paljon on vielä tekemättä.


Tid
1970 - 2013