Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1110

Sarfvik gård, gårdsarkiv
Sarfvik gårds gårdsarkiv. Samlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening och hör ihop med en omfattande samling museiföremål.

1110, Sarfvik gårds gårdsarkiv. Samlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening och hör ihop med en omfattande samling museiföremål.

I samlingen ingår sex arkivkartonger katalogiserade handlingar, en arkivlåda katalogiserade fotografier samt en del okatalogiserade fotografier och tre lådor förtecknade tidningar. Ett fåtal foton är digitaliserade.

På bilden syns syskonen Anna, Einar, Greta och Hjalmar Nyman hösten 1899. Ingen av syskonen fick några arvingar. Anna var den sista av dem som dog, 1985.

Sarfvik gårds historia och Sarfvik museums skeden finns kortfattat dokumenterade som två kapitel av boken ”Ta tillvara, bevaka, förmedla – Kyrkslätts hembygdsförening 100 år”, Ingalill Ihrcke (red.), Kyrkslätts hembygdsförening 2010. Läs mera...
***
1110, Sarfvikin kartanon arkisto. Kokoelma kuuluu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle ja se kuuluu yhteen laajan museokokoelman kanssa.

Kokoelmassa on kuusi arkistokartonkia lueteltuja asiakirjoja, yksi arkistolaatikko lueteltuja valokuvia, jonkin verran luetteloimattomia valokuvia sekä kolme laatikollista lueteltuja sanomalehtiä. Vain muutama valokuva on digitoitu.

Kuvassa näkyvät sisarukset Anna, Einar, Greta ja Hjalmar Nyman syksyllä 1899. Kukaan sisaruksista ei saanut perillisiä. Anna kuoli heistä viimeisenä, vuonna 1985.

Sarfvikin kartanon historia ja Sarfvikin museon vaiheet on lyhyesti dokumentoitu kirjaan ”Ta tillvara, bevaka, förmedla – Kyrkslätts hembygdsförening 100 år”, Ingalill Ihrcke (red.), Kyrkslätts hembygdsförening 2010. Läs mera...


Platsbeskrivning
Sarfvik gård.