Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1116

Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.
En omfattande samling (635 objekt) digitaliserade fotografier tillhörande släkterna Röman och Schreiber från Jolkby gård och släkten Grotell samt bl.a. till dessa släkter relaterad släktkrönika,

1116 Donator, arkivbildare och skannade av: Sol-Britt Kärki. 635 st. digitaliserade fotografier. Främst på folk och byggnader på Jolkby gård, men även från andra platser familjerna vistades på. Från tidigt 1900-tal till 1960-talet.
Delar av nuvarande Kyrkslätts centrum syns på många bilder, eftersom Jolkby gård ligger intill.
De flesta bilder har någon förklaring av motivet i filnamnet eller metadata. De är skannade i olika filformat och olika upplösning. En del filer är fotografier av uppslag ur fotoalbum. Till samlingen hör också en powerpointfil med en släktkrönika.

Bilden är ur underalbumet K.J. Römans album, Jolkby på 1920-talet.
***
1116 Lahjoittaja, arkistonmuodostaja ja kuvien skannaaja: Sol-Britt Kärki. 635 kpl digitoituja valokuvia. Aiheina pääosin Jolkbyn kartanon väkeä ja rakennuksia mutta myös muita paikkoja, joissa perheet viettivät aikaa. 1900-luvun alkupuolelta 1960-luvulle.
Osia Kirkkonummen nykyistä keskustaa näkyy monissa kuvissa, koska Jolkbyn kartano sijaitsee aivan sen kupeessa.
Useimmissa kuvissa on jonkinlainen kuvan aiheen selitys, tiedostonimen tai metadatan muodossa. Kuvat on skannattu eri tiedostomuodoiksi ja eri resoluutioilla. Jotkut tiedostot ovat valokuvia valokuvakansioiden sivuista. Kokoelmaan kuuluu myös sukukertomus powerpoint-muodossa.

Kuva on alakansiosta K.J. Römans album, Jolkby 1920-luvulla.


Platsbeskrivning
Jolkby gård, Kyrkslätt
Tid
1900 - 2011