Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1121

Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.
Skolfoton från Hindersby och Tolls (Bergtorp), foton från Korkkulla. Skannade köpebrev och andra avtal berörande Korkkulla från början av 1900-talet. Ritning till Tolls småskola. Finskt-estländskt resekort 1931. Räkning till Kyrkslätt kommun 1929. Evakuering 1944 och Porkala parentesen.

1121 Donator och arkivbildare: Christer Pihlström. Digitalt material.

Skolfoton från Hindersby och Tolls (Bergtorp) från 1920-talet och 1957-1965. Foton från Korkkulla, främst från 1930-talet och början av 1940-talet, byggnader och personer. Köpebrev och andra avtal om Korkkulla från början av 1900-talet. Ritning till Tolls småskola. Finskt-estländskt resekort 1931. Räkning till Kyrkslätts kommun 1929 mm.

Bilden: foto 1121 (11) Korkkulla
***
1121 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Christer Pihlström. Digitoitua aineistoa.

Luokkakuvia Heikkilästä ja Tolsasta 1920-luvulta ja vuosilta 1957-1965. Valokuvia Korkkullasta, pääosin 1930-luvulta ja 1940-luvun alusta, rakennuksia ja henkilöitä. Kauppakirjoja ja muita sopimuksia Korkkullasta 1900-luvun alusta. Tolsan koulun rakennuspiirros. Suomen-Viron matkakortti 1931. Lasku Kirkkonummen kunnalle 1929 ym.


Platsbeskrivning
Korkkulla, Kyrkslätt
Tid
1895 - 1965