Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1126

Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström
Klassfoton. Ljungheda småskola 1942-43. Kyrkoby folkskola klass 1 1963-64, klass 2 1964-65, klass 4 1966-67. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående timmermannen/byggmästaren Gustaf Arvid Pihlström född 12.9.1876.

1128 Donator och arkivbildare: Mikael Pettersson. Samlingen består av digitala bilder och dokument. En stor del av dessa har samlats in för boken ”Hindersby – Folk, hus och händelser i min hemby” av Gunnel Pettersson, Mikaels mamma.
Det finns också material av Ulla Pihlström (Gunnels fostersyster) och hennes släktingar Betty Eklund och Elin Ekroth.

-Porträtt främst av personer från mellersta Kyrkslätt, alltså släktingar och vänner till Betty Eklund, från vars fotoalbum de är.

-Dödsannonser hittade bland Ullas kvarlämnade papper, troligen från Betty Eklunds, Elin Ekroths och kanske Ullas mammas Irene Pihlströms samlingar. Annonserna är om släktingar och för dem bekanta kyrkslättsbor, men också vidare kända kyrkslättsbor så som syster Ellen och Arvid Mörne.

-Klassfoton från Mikaels skoltid på 1960-talet, men också hans mammas klassfoton från Ljungheda småskola och Hindersby skola från 1940-talet. Publicerade bland andra klassfoton på Flickr: Läs mera...

På bilden en vy från Axboda över järnvägen mot Tollsträsket 1961. Nu finns där tvåspårig järnväg, bullervallar och motorväg och träsket är nästan igenväxt.
***
1128 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Mikael Pettersson. Kokoelma muodostuu digitoiduista kuvista ja asiakirjoista. Suuri osa on koottu Mikaelin äidin Gunnel Petterssonin kirjottamaa kirjaa, ”Hindersby – Folk, hus och händelser i min hemby”, varten.
Aineistoa on myös henkilöiltä Ulla Pihlström (Gunnelin ottosisar) ja hänen sukulaisiltaan Betty Eklundilta ja Elin Ekrothilta.

-Potrettikuvia Keski-Kirkkonummella asuneista ihmisistä, Betty Eklundin sukulaisista ja ystävistä.

-Kuolinilmoituksia, yllä mainittujen naisten kokoelmista. Ilmoituksissa on heidän sukulaisia ja tuttuja kirkkonummelaisia, mutta myös yleisemmin tunnettuja kirkkonummelaisia kuten sisar Ellen ja Arvid Mörne.

-Luokkakuvia Mikaelin kouluajalta 1960-luvulta ja myös hänen äidin luokkakuvia Ljunghedan ja Hindersbyn kouluista 1940-luvulta. Luokkakuvat löytyvät muiden luokkakuvien joukosta Flickr:stä: Läs mera...

Kuvassa näkymä Axbodasta rautatien yli Tolsanjärvelle vuonna 1961. Nyt paikassa on kaksiraiteinen rautatie, meluaidat sekä moottoritie, ja järvi on melkein umpeenkasvanut.

Tid
1885 - 1970