Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1128

Fotografier från Porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.
Fotografier som Kyrkslätt Handelslags VD Einar Råbergh låtit fotografera då Porkalaområdet återlämnades 1956 samt foton från Järsö gård.

1128 Donator och arkivbildare: Carl-Johan Åberg. 93 stycken digitaliserade svartvita foton, som Einar Råbergh, VD för Kyrkslätt Handelslag, lät ta på det återbördade Porkala arrendeområdet 1956.

Bilder av Handelslagets affärer, sovjetiska byggnader i Kantvik-Strömsby-området och Obbnäs, samt av återuppbyggnaden av Järsö gård.

Nedan länkar till material som anknyter till samlingen på olika webbplatser.

På bilden en av de sovjetiska sjukhusbyggnaderna i Kantvik.
***
1128 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Carl-Johan Åberg. 93 kpl digitoitua mustavalkoista valokuvaa, jotka kuvattiin Kyrkslätt Handelslagin toimitusjohtajan Einar Råberghin tilauksesta palautetulla Porkkalan vuokra-alueella vuonna 1956.

Kuvia Handelslagetin myymälöistä, neuvosto-rakennuksista Kantvik-Strömsby-alueelta ja Upinniemeltä, sekä Järsön tilan jälleenrakentamisesta.

Alla linkkejä kokoelmaan liittyviin aineistoihin eri nettisivustoilla.

Kuvassa yksi vuokra-aikana Kantvikiin rakennetuista sairaalarakennuksista.
*****
Bilder med sökordet Handelslag bl.a. ur samling 1128 i Katalogen / Kuvia hakusanalla Handelslag mm. kokoelmasta 1128 Katalogissa;
Innehåller även ett personporträtt av Einar Råbergh / Sisältää myös henkilökuvan Einar Råberghistä ruotsiksi Läs mera...

Historisk hembygd 1917: Kyrkslätt Handelslag (vain ruotsiksi) Läs mera...

Facebookpäivitys vuodelta 2017, jossa lyhennetty suomennos Kyrkslätt Handelslagin historiikista Läs mera...


Tid
1938 - 1975