Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1002

Några nummer av Kyrkslätts Kungörelser från 1897. Två handskrivna veterinärhandböcker. Fotografier från Koskis Navala (Eriksgård): byggnader & personer. Handskrivna dokument och trycksaker.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. ***** Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1002 har donerats av Tor Dannbäck och består av handskrivna och tryckta dokument samt fotografier. Där finns bl.a.
• Några exemplar från 1897 av den handskrivna skriften Kyrkslätts Kungörelser, som gavs ut av läraren A. N. Winell.
• Inbjudan till Wilhelmina Karolina Öflunds begravning 1903
• Två handskrivna veterinärhandböcker av Hannes Dannbäck
• En reklamaffisch för en fest ordnad av nykterhetsföreningen Linnea
• Fotografier från Koskis Navala (Eriksgård): byggnader & personer

På bilden Axel Lindströms debetsedel för kommunalavgifter i Kyrkslätt socken 1893.
*****
Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.
Kokoelman nro 1002 on lahjoittanut Tor Dannbäck ja se sisältää käsin kirjoitettuja ja painettuja asiakirjoja sekä valokuvia. Siinä on mm.:
• Muutama kappale käsinkirjoitettua lehteä Kyrkslätts Kungörelser, jonka julkaisi opettaja A N Winell, vuodelta 1897.
• Kutsu Wilhelmina Karolina Öflundin hautajaisiin 1903
• Kaksi Hannes Dannbäckin käsinkirjoitettua eläinlääkärin käsikirjaa
• Raittiusseura Linnea:n järjestämän juhlan mainosjuliste
• Valokuvia Koskis Navalasta (Eerikinkartanosta): rakennuksia & henkilöitä

Kuvassa Axel Lindströmin verolippu Kirkkonummen pitäjän kunnallismaksuista 1893.

Typ
Samling
Skapat 28.04.2021 av tom.g.swahn
Uppdaterat 12.10.2021 av rita.jansson