Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1003

Fotografier som skaffades till Kyrkslätts hembygdsförenings 75-årsutställning år 1985.
Texter och bilder sammanställda av Svanhild Snell (texter saknas). Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. ***** Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1003 (ur Gamla hembygdssamlingen) består av fotografier som skaffades till Kyrkslätts hembygdsförenings 75-årsutställning år 1985.

Motiven är: läraren Alfred Napoleon Winell, några scener ur tablåer från en kulturfest i Jolkby 1908, häradsdomare Karl Wilhelm Sahrberg, Gabriel Nikander, Arvid Nummelin, Johan Evert Rosberg, vykort: picknick vid Humaljärvi, Gunnar Takolander. Personerna var galjonsfigurer inom hembygdsföreningen under dess tidigaste år.

På bilden A N Winell, lärare vid Hindersby folkskola 1888-1927. Han har gett namn åt Winellska skolan.
*****
Kokoelma 1003 (kuuluu Vanhaan kotiseutukokoelmaan) koostuu valokuvista, jotka hankittiin Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen 75-vuotisnäyttelyä varten vuonna 1985.

Valokuvien aiheita ovat: opettaja Alfred Napoleon Winell, muutama kohtaus kuvaelmista Jolkbyn kulttuurijuhlista 1908, herastuomari Karl Wilhelm Sahrberg, Gabriel Nikander, Arvid Nummelin, Johan Evert Rosberg, postikortti: eväsretki Humaljärvellä, Gunnar Takolander. Henkilöt olivat kotiseutuyhdistyksen keulakuvia sen alkuvuosina.

Kuvassa A N Winell, Hindersbyn kansakoulun opettaja 1888-1927. Winellska skolan on nimetty hänen mukaan.

Tid
1910 - 1985