Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1174

Kurt Pihlströms dagböcker.
Kurt Pihlström skrev dagbok från år 1931 där det finns noteringar om dagsaktuella händelser men också nedskrivna tankar om tidigare händelser som han varit med om och som han hört berättas om.

( De två fotografierna invid ingår i arkivsamling 1121.)
-
Dagboksanteckningarna är om händelser på Korkkulla rusthåll och om Porkala-området och Korkkulla också under den tid som han är evakuerad 1944-1956. Evakueringen förde Kurt först till Kauhala i norra Kyrkslätt och därefter till inköpt hemman i Kullo by i Borgå landskommun samt till Domsby i Esbo före återflyttningen till Korkkulla.

Dagboksanteckningarna från den 11.6.1950 är bl.a. om vad Ulrika Sofia Boberg hade berättat om karaktärsbyggnaden på Korkkulla som år 1950 var på Sovjetiskt arrendeområde, Porkala-området.

Enligt Kurt Pihlström är Ulrika antecknad som "Korkkulla-Ulla" som hette Boberg. Ulla visste berätta att karaktärshuset på Korkkulla var äldre än från år 1796 som står inristat högt uppe på gaveln, för hon hade hört att år 1796 byggdes en andra våning till på det tidigare envånings-karaktärshuset. Inristningen 1796 är då tydligen gjord i samband med renoveringen av karaktärshuset år 1796.

Ulla hette enligt dopboken Ulrika Sofia Boberg född 10 mars 1825 och enligt dagboken över 90 år då hon dog

Ulrika hade anor långt bakåt i tiden på Korkkulla. Hennes farmorsfar var Korkkulla-dragonen Jacob Korck född 1730 och städslad som dragon på Korkkulla 1758 varefter hans ättlingar bott på gården i många generationer.

Dragon Jacob Korcks dotter och Ulrikas farmor var född 1764 på Korkkulla och dog 1845 då Ulrika var 20 år och hennes far var född år 1795 på Korkkulla så Ulrika borde nog kunna känna till att karaktärsbyggnaden på Korkkulla före 1796 hade en våning före den fick en andra våning.

Tid
1931 - 1999