Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1106

Kirkkonummen Heikkilän Martat, yhdistyksen arkisto.
Kirkkonummen Heikkilän Martat, yhdistyksen arkisto.

1106 Tallettaja ja arkistonmuodostaja: Kirkkonummen Heikkilän Martat ry. Yhdistyksen arkisto. Ainestoa perustamisvuodesta 1988 eteenpäin, täydennetään vuosittain. 15 arkistokoteloa. Perustamisasiakirjat ja jäsenluettelot ovat vielä puheenjohtajan hallussa.

Kokoelma sisältää pöytäkirjoja, kirjeistöä, tiliasiakirjoja, jäsentilastoja, tietoa retkistä, tapahtumista, kursseista, kierrätyskeskustoiminnasta, historiikin, ruokareseptejä ym.
Aineisto on suomeksi.
Kuvassa on mainoslehtinen Marttojen kierrätyskeskuksen avajaisista vuodelta 1996.
*****
1106 Deponent och arkivbildare: Kirkkonummen Heikkilän Martat ry. Föreningsarkiv. Material från grundandet år 1988 framåt, kompletteras årligen. 15 arkivkartonger, förteckning finns. Dokumenten om grundandet av föreningen och medlemsförteckningarna finns fortfarande i ordförandes besittning.
Samlingen innehåller mötesdokument, korrespondens, räkenskaper, medlemsstatistik, uppgifter om utflykter, evenemang, kurser, återvinningsverksamhet, en historik, matrecept mm.
Materialet är på finska.
På bilden ses ett reklamblad för öppningen av Marthornas återvinningscentral från 1996.

Tid
1988 - 2021