Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1010

J E Rosberg & Uno A Fleeges skrifter ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” i häften.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. ***** Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1010 har donerats av Tor Dannbäck och består av J E Rosberg & Uno A Fleeges skrifter ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” i häften. (1900-1901) Del I (1-7) 7 st., del II (1-12) 11 st., del III (1-13) 6 st. Samma skrifter har senare samlats till en bok med samma namn.
"Kyrkslätt socken" finns också som nytryck från år 2004.
*****
Kokoelman 1010 on lahjoittanut Tor Dannbäck ja se koostuu J E Rosberg & Uno A Fleegen kirjoituksista ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” vihkoina. (1900-1901). Tekstit on myöhemmin koottu ja julkaistu kirjana.
"Kyrkslätt socken" löytyy myös uuspainoksena vuodelta 2004.

Aktörer
utgivare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
upphovsman: Rosberg, J. E. & Fleege, Uno A.
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
Tid
1900 - 1901
Typ
Samling
Skapat 16.11.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 17.11.2021 av rita.jansson