Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1015

Svartvita fotografier från bl.a. Grufböle, sångfest 1922, konfirmation ca 1900. | Mv-valokuvia mm. Grufbölestä, laulujuhlista 1922, konfirmaatiosta n. 1900.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1015, donator Gunnel Gottberg, svartvita fotografier: vyer (bl.a. Masaby, Grufböle) och gruppfoton, bl.a. två från sångfesten i Mariehamn 1922 (Masaby UF deltog) samt en konfirmationsbild från sekelskiftet 1900.
Bilden från Jolkby 1909.
*****
Kokoelma 1015, lahjoittaja Gunnel Gottberg, mustavalkovalokuvia: maisemia (mm. Masala, Grufböle) ja ryhmäkuvia, mm. kaksi Maarianhaminan laulujuhlista 1922 (Masaby UF osallistui) sekä rippikuva vuosisadan vaihteesta 1900.
Kuva on Jolkbystä vuodelta 1909.

Tid
1900 - 1922