Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1025

Ida Penttilän käsin kirjoitettuja muistiinpanoja taisteluista vuonna 1918.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1025 Arkivbildare: Ida Penttilä. Handskrivna anteckningar på finska om strider 1918.

Ida deltog i inbördeskriget 1918 på de vitas sida. Anteckningarna handlar om händelser i nuvarande ryska Karelen.
Det finns inte uppgifter bevarade om hur och varför anteckningarna hamnat hos Kyrkslätts hembygdsförening.
*****
1025 Arkistonmuodostaja: Ida Penttilä. Käsin kirjoitettuja muistiinpanoja suomeksi taisteluista vuonna 1918.

Ida Penttilän muistelmat osallistumisestaan sisällissotaan vuonna 1918 valkoisten puolella.
Kirjoitettu puhtaaksi 1934.
Ida oli kotoisin Lapualta.
Tapahtumat, joista hän kirjoittaa tapahtuivat nykyisessä rajantakaisessa Karjalassa.
Syy ja tapa aineiston päätymiselle Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen haltuun eivät ole tiedossa.

Tid
1918 - 1934