Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1035

Bok ”Vägmärken, verser för hvar dag i året”, vilken tillhört Tekla Wik.

1035 Donator: May Thärnström. Arkivbildare: Tekla Wik, dotter till Isak Erik Wik. Bok ”Vägmärken, verser för hvar dag i året”. Enligt anteckning i boken har den tillhört Tekla Math. Wik Kyrkslätt d. 23/9 1887. Boken innehåller anteckningar om olika personers födelsedagar.
*****
1035 Lahjoittaja: May Thärnström. Arkistonmuodostaja: Tekla Wik, kansakoulunopettaja Isak Erik Wikin tytär. Kirja ”Vägmärken, verser för hvar dag i året” (hengellisiä sanoja vuoden jokaiselle päivälle). Sisäkannessa merkintä Tekla Math. Wik Kyrkslätt d. 23/9 1887. Kirjassa on muistiinpanoja eri henkilöiden syntymäpäivistä.

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
deponent: Kyrkslätts hembygdsförening rf
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
Tid
1887 - 1928
Typ
Samling
Skapat 23.11.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 23.11.2021 av rita.jansson