Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1036

En samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer. | Kokoelma eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamia valokuvia.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1036 är en samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer.

Kyrkslätts hembygdsförening insamlade fotografierna på 1970-talet och de förvarades på huvudbiblioteket tillsammans med kommunens bilder till 1984. Fotografierna togs då till kulturkansliet och katalogiserades tillsammans med kommunens bilder. Därefter delades samlingen så att de bilder som ursprungligen donerats till hembygdsföreningen returnerades till föreningen. Dessa bildar nu samling 1036. Samlingen finns i två kartonger.

Den ena kartongen innehåller sju fotoalbum med bilder från Strömsby gård från 1920-talet, donerade av familjen Lesch. Bilderna är inte förtecknade, men i albumen finns anteckningar om plats och tid. (Samma som arkivnummer 1014.)

Den andra kartongen innehåller flera mindre donationer av bl.a Thorvald Jansson, Svanhild Snell, Ritva Kjerin, Kaja Lindberg, Gustaf Aminoff, Sten-Olof Westman. Bland motiven finns t.ex. Eriksgård & Navala, Kyrkslätt kyrkogård 1956, Jorvas station 1910, Villa Haga, Masaby Ljusdala, Nyländsk purpuri 1975, tyska trupper i Masaby 1918, Meiko, Masaby station 1904, Gillobacka gård före 1944. På fotografierna finns en inte helt komplett pappersförteckning, endast några är digitaliserade.

På bilden Masaby station 1904.
*****
Kokoelma 1036 muodostuu eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamista valokuvista.

Kirkkonummen kotiseutuyhdistys kokosi valokuvat 1970-luvulla ja niitä säilytettiin pääkirjastossa yhdessä kunnan valokuvien kanssa vuoteen 1984 asti. Silloin valokuvat luetteloitiin kunnan kulttuuritoimistossa ja alun perin kotiseutuyhdistykselle lahjoitetut kuvat palautettiin yhdistykselle. Ne kuvat muodostavat nyt kokoelman 1036. Kokoelma on kahdessa arkistokotelossa. (Sama kuin arkistonumero 1014.)

Toinen kotelo sisältää seitsemän Leschin perheen lahjoittamaa valokuva-albumia, joissa on kuvia Strömsbyn kartanolta 1920-luvulta. Kuvista ei löydy luetteloa, mutta albumeissa on merkintöjä paikoista ja ajankohdista.

Toisessa kotelossa on useampi, pienempi lahjoitus, lahjoittajina mm. Thorvald Jansson, Svanhild Snell, Ritva Kjerin, Kaja Lindberg, Gustaf Aminoff, Sten-Olof Westman. Kuvien aiheita ovat esim. Eerikinkartano & Navala, Kirkkonummen hautausmaa 1956, Jorvaksen asema 1910, Villa Haga, Masalan Ljusdala, Nyländsk purpuri-tanssitapahtuma 1975, saksalaisia joukkoja Masalassa 1918, Meiko, Masalan asema 1904, Gillobackan kartano ennen vuotta 1944. Kuvista on olemassa ei täysin paikkansa pitävä paperiluettelo, kuvista vain muutamia on digitoitu.

Kuvassa on Masalan asema vuonna 1904.

Tid
1904 - 1956