Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1039

Två sv foton från Jorvas barnträdgårds julfester. | Kaksi mv-valokuvaa Jorvas barnträdgårdin joulujuhlista.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1039, donator: Ethel Lundell. Två svartvita fotografier som skickats som julkort från Jorvas barnträdgård till herr och fru Paul Lundell, det ena daterat 1967. Bilderna föreställer barn som firar julfest.
*****
1039, lahjoittaja: Ethel Lundell. Kaksi mustavalkoista valokuvaa Jorvaksen (ruotsinkielisestä) lastentarhasta, joita on lähetetty joulukortteina herra ja rouva Paul Lundellille. Toisessa on vuosiluku 1967. Kuvissa on lapsia viettämässä joulujuhlia.
*****
Känner du igen personerna på bilden? Vill du att bilden tas bort från webben?
Tunnistatko kuvan henkilöitä? Haluatko, että kuva poistetaan netistä? arkivalia@kyhf.fi

Tid
1965 - 1975