Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1041

10 kopior av karikatyrer från Sigurdskårens fångenskap. | 10 kopiota pilapiirroksista Sigurdsin kaartin vankeudesta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1041, donator: Ingel Fontell. Tio färgkopior av karikatyrer gjorda då skyddskårister tillhörande Sigurdskåren 1918 satt fängslade på Elisabetsgatan i Helsingfors. Originalen ägdes av fru Saga Ekvall från Finnsta gård, Västerås. Fontell fick kopiorna i februari 1998 och gav dem därefter till Kyrkslätts hembygdsförening.
*****
1041, lahjoittaja: Ingel Fontell. 10 värikopiota karikatyyreistä. Piirrokset tehtiin vuonna 1918, kun Sigurdsin kaartiin kuuluneita suojeluskuntalaisia olivat vangittuina Liisankadulla Helsingissä. Alkuperäiset piirrokset omisti rouva Saga Ekvall Finnstan kartanosta Ruotsin Västeråsista. Fontell sai kopiot helmikuussa 1998 ja lahjoitti ne Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle.

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
deponent: Kyrkslätts hembygdsförening rf
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
Tid
1918
Typ
Samling
Skapat 24.11.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 24.11.2021 av rita.jansson