Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1050

Foton från stenbrottet i Obbnäs. | Valokuvia Upinniemen kivilouhoksesta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1050 Donator: Olle Hakala. 20 svartvita fotografier från stenbrottet som verkade i Obbnäs före första världskriget. Redaktör Olle Hakala hade fått bilderna av pastor Samuli Alaspää, som fått dem av en gammal kvinna, vars namn han inte kom ihåg. Papper, 3 st. digitaliserade.
*****
1050 Lahjoittaja: Olle Hakala. 20 mustavalkoista valokuvaa Upinniemessä ennen ensimmäistä maailmansotaa toimineesta kivilouhimosta. Toimittaja Olle Hakala oli saanut kuvat pastori Samuli Alaspäältä, joka oli saanut ne vanhalta naiselta, jonka nimeä hän ei enää muistanut. Paperi, 3 kpl. digitoitu.

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
deponent: Kyrkslätts hembygdsförening rf
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
Tid
1900 - 1914
Typ
Samling
Skapat 24.11.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 24.11.2021 av rita.jansson