Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1060

Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort för mätarställning | Kirkkonummen Sähkö Oy:n mittarilukema-postikortti
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1060 Donator okänd. Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort som abonnenten kan använda då han eller hon vill meddela sin mätarställning till bolaget.
”Ärade abonnent. Då vår mätarläsare icke träffade Er vid besök den 10/6 ber vi Er vänligen snarast möjligt meddela oss mätarställningen med detta kort eller per telefon 28 81 354. I annat fall ä vi tvungna att debitera Er för förbrukad ström enligt en uppskattad mätarställning. Kyrkslätt Elektriska Ab”
*****
1060 Lahjoittaja tuntematon. Kirkkonummen Sähkö Oy:n postikortti, jolla voi ilmoittaa mittarilukemansa yhtiölle.
”Arvoisa kuluttaja. Koska ette ollut tavattavissa mittarilukijamme käydessä Teillä 10/6 pyydämme Teitä hyväntahtoisesti ensitilassa ilmoittamaan sähkömittarinne lukeman tätä korttia käyttäen tai puhelimitse n:o 29 81 354. Muussa tapauksessa joudumme määräämään mittarilukeman arviomme mukaan. Kirkkonummen Sähkö Oy”

Tid
1927 - 1999