Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1069

13 foton | valokuvaa: Alisgården. Hilding Frostell. Sarfvik. Masaby folkskola. Bobäcks skola.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1069 Donatorer: Hilding Frostells arvingar. 13 fotografier.
o Fem svartvita fotografier från invigningen av Alisgården 30.7.1956. En del av personerna på bilderna har identifierats av Berit Lehtinen.
o Två svartvita exteriörbilder från Alisgården, antagligen 1975.
o En svartvit bild av kulturnämndens ordförande Hilding Frostell då han håller tal på Kyrkslätts 650-årsfest på Gesterby festplats.
o En svartvit bild av personer som avlägsnar sig via huvudingången från Sarfvik gård. Främst i raden fru Frostell och Hilding Frostell. Bilden har sänts som postkort till Frostell av Bo Lundell 29.7.1987.
o En svartvit reprobild + negativ föreställande Masaby folkskola, ur Kyrkslätt förr och nu.
o Tre färgfotografier från Bobäcks skola.

På bilden invigningen av Alisgården 30.7.1956.
*****
1069 Lahjoittajat: Hilding Frostellin perilliset. 13 valokuvaa.
o Viisi mustavalkoista valokuvaa Alisgårdenin avajaisjuhlista 30.7.1956. Berit Lehtinen on tunnistanut osan kuvien henkilöistä.
o Kaksi mustavalkoista ulkokuvaa Alisgårdenista, todennäköisesti vuodelta 1975.
o Yksi mustavalkoinen valokuva kulttuurilautakunnan puheenjohtajasta Hilding Frostellista, pitämässä puhettaan Kirkkonummen 650-vuotisjuhlissa Gesterbyn juhlapaikalla.
o Yksi mustavalkoinen valokuva Sarfvikin kartanosta poistuvista henkilöistä. Ensimmäisinä rouva Frostell ja Hilding Frostell. Kuva on lähetetty postikorttina Frostellille Bo Lundelliltä 29.7.1987.
o Yksi mustavalkoinen reprokuva sekä negatiivi, joissa näkyvät Masalan kansakoulu. Kyrkslätt förr och nu-julkaisusta.
o Kolme värivalokuvaa Bobäcks skola-koulusta.

Kuvassa Alisgårdenin avajaisjuhlat 30.7.1956.

Tid
1956 - 1987