Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1072

Tryckalster. Olika ämnen. | Painotuotteita. Eri aiheita.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1072 Donator okänd, Börje Forsberg förmedlare. Tryckalster.
1-5. Särtryck innehållande J.E. Rosbergs artiklar i tidskriften Fennia, fem stycken. Ca 1900-1919. Den äldsta saknar datering. Mest geologi och geografi.
6. Henrik Hildén. Porkala - Nyländsk havspark. Särtryck ur Geografiska Sällskapets i Finland tidskrift 2-3.1924.
7. Vår gård/maatilamme. Bondarby gård odlas av/viljelevät Kauno & Marianne Forsgren. Reklamblad.
8. Till de svenska gästerna på Finns midsommaraftonen 1911. Helsingfors 1911. Skrift om Ungdomsrörelsen i det svenska Nyland, skolorna och ungdomsföreningarna i Esbo, historiska tidsbilder ur Kyrkslätts socken. Olika skribenter.
9. Topelius, G. Prolog vid invigningen af Oitbacka Ungdomshem 8.3.1908.
10. Teho. Työtehoseura N:o 5-6 1957 Työnäytös Porkkalassa / Arbetsexpon i Porkala den 1.-2.6.1957. Mässkatalog.
*****
1072 Lahjoittaja tuntematon, välittäjä Börje Forsberg. Painotuotteita.
1-5. Eripainos, jossa J.E. Rosbergin artikkeleita i aikakausilehdessä Fennia, viisi kpl. N. 1900-1919. Geologiaa ja maantietoa ym.
6. Henrik Hildén. Porkala - Nyländsk havspark. Eripainos, Geografiska Sällskapets i Finland tidskrift 2-3.1924.
7. Vår gård/maatilamme. Bondarby gård odlas av/viljelevät Kauno & Marianne Forsgren. Mainoslehti.
8. Till de svenska gästerna på Finns midsommaraftonen 1911. Helsingfors 1911. Vihko, jossa eri kirjoittajien tekstejä nuorisoliikkeestä, kouluista ja historiasta Espoossa ja Kirkkonummella.
9. Topelius, G. Prolog vid invigningen af Oitbacka Ungdomshem 8.3.1908. Runo.
10. Teho. Työtehoseura N:o 5-6 1957 Työnäytös Porkkalassa / Arbetsexpon i Porkala den 1.-2.6.1957. Messuluettelo.

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
deponent: Kyrkslätts hembygdsförening rf
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
Tid
1900 - 1957
Typ
Samling
Skapat 01.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 01.12.2021 av rita.jansson