Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1073

Tidningsurklipp om Kyrkslätts historia. | Lehtileikkeitä Kirkkonummen historiasta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1073 Donator okänd, Börje Forsberg förmedlare. Tidningsurklipp.
1. Sevón, Enzio. Epoken Kyrkslätt. Minnen från 55 år tillbaka. Elanto nr 7. Årgång 54. 1969. Läs mera...
2. Takolander, Gunnar. Kyrkslätt-minnen från ofärdsåren. Artiklar klippta ur Västra Nyland, 31.10.52, 1.11.52, 2.11.52, 12.11.52.
3. Kyrkslätts kyrka återfår Segerstråleteckning. Hbl 24.8.79. Läs mera...
4. Enqvist, Ove. Järvö "linnakesaari" - josta ei tullut linnaketta. Rannikon puolustaja 4/88;
5. MacElliotista Mäkiluotoon. Linnake 4/89.
6. Lindström, Selma (från Kyrkslätt, Karuby). Barndomshemmet. Odaterat urklipp innehållande en dikt. (bilden)
*****
1073 Lahjoittaja tuntematon, välittäjä Börje Forsberg. Lehtileikkeitä.
1. Sevón, Enzio. Epoken Kyrkslätt. Minnen från 55 år tillbaka. Elanto nro 7. Vuosikerta 54. 1969.
2. Takolander, Gunnar. Kyrkslätt-minnen från ofärdsåren. Artikkeleita, Västra Nyland, 31.10.52, 1.11.52, 2.11.52, 12.11.52.
3. Kyrkslätts kyrka återfår Segerstråleteckning. Hbl 24.8.79. Kertomus Segerstrålen hiilipiirroksen vaiheista evakuoinnissa 1944 ja sen jälkeen.
4. Enqvist, Ove. Järvö "linnakesaari" - josta ei tullut linnaketta. Rannikon puolustaja 4/88;
5. MacElliotista Mäkiluotoon. Linnake 4/89.
6. Lindström, Selma (Kirkkonummen Karubysta). Barndomshemmet. Päivittämätön lehtileike, jossa runo.
(kuva)

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
deponent: Kyrkslätts hembygdsförening rf
ägare: Kyrkslätts hembygdsförening rf
Tid
1952 - 1989
Typ
Samling
Skapat 14.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 14.12.2021 av rita.jansson