Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1074

Handlingar från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1074 innehåller två kartonger material från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag m.b.t.* från åren 1926-1937. Materialet är förtecknat och förteckningen finns även i elektronisk form.

Innehåll: Medlemsförteckningar, inventariebok, protokollbok, protokoll, kassabok, förteckning över stolpar, inspektionsprotokoll, årsberättelser, avsända skrivelser, verifikat, stadgar, anmälan till handelsregistret, landshövdingens beslut, uträkning om lämpligaste sättet för elektrifiering av norra Kyrkslätt, kostnadsberäkningar, kontraborgenavtal mm.

På bilden ses första sidan av andelslagets stadgar, som omfattar 30 paragrafer.
*****
Kokoelmassa 1074 on kaksi arkistokotelollista Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelsbolagin aineistoa (suom. Pohjois-Kirkkonummen Sähköosuuskunta r.l.*) vuosilta 1926-1937. Aineisto on luetteloitu ja luettelo löytyy myös elektronisena.

Sisältö: Jäsenluetteloita, inventaariokirja, pöytäkirja-kirja, pöytäkirjoja, kassakirja, tolppaluettelo, tarkastuspöytäkirjoja, vuosikertomuksia, lähetettyjä kirjeitä, tositteita, ohjesäännöt, ilmoitus kaupparekisteriin, maaherran päätös, laskelma sopivimmasta tavasta sähköistää Pohjois-Kirkkonummi, kustannuslaskelmia, vastatakaussopimus y.m.

Kuvassa on osuuskunnan ohjesääntöjen ensimmäinen sivu. Säännöissä on 30 pykälää.
*****
*
m.b.t. = med begränsad tillskottsplikt
r.l.= rajattu lisämaksuvelvollisuus

Tid
1926 - 1937