Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1075

Kyrkslätt kontrollförening föreningsarkiv.
Innehåll: protokollsbok 1911-1933, huvudböcker 1913-1916, kassaböcker 1909-1936. Kortfattad arkivförteckning finns.

1075 Arkivbildare: Kyrkslätt kontrollförening.
Innehåll: protokollsbok 1911-1933, huvudböcker 1913-1916, kassaböcker 1909-1936. Kortfattad arkivförteckning finns.

Anmärkning: Båda namnen, Kyrkslätt kontrollförening och Mellersta Kyrkslätt kontrollförening, används.

Kontrollföreningar grundades, främst av lantbrukssällskap, för uppföljning av boskapens produktivitet. Huvudböckerna innehåller statistik över medlemsgårdarnas mjölkproduktion och foderåtgång.
*****
1075 Arkistonmuodostaja: Kyrkslätt kontrollförening (suom. Kirkkonummen tarkastusyhdistys).
Sisältö: pöytäkirjakokoelma 1911-1933, pääkirjat 1913-1916, kassakirjat 1909-1936. Yksinkertainen arkistoluettelo löytyy.

Huomautus: Molempia nimiä käytetään samasta yhdistyksestä, Kyrkslätt kontrollförening ja Mellersta Kyrkslätt kontrollförening.

Tarkastusyhdistyksiä perustettiin karjan tuotannon seuraamista varten, lähinnä maanviljelysseurojen aloitteista. Pääkirjat sisältävät tilastotietoja jäsentilojen maidontuotannosta ja rehunkäytöstä.

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätt kontrollförening
upphovsman: Kyrkslätt kontrollförening
ägare: Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt
Tid
1911 - 1936
Typ
Samling
Skapat 14.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 14.12.2021 av rita.jansson