Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1076

Mannerheimförbundets Krigsfadderutskott för Nyland, Kyrkslätt avdelning, handlingar. | Uudenmaan Mannerheimliiton sotakummivaliokunta, Kirkkonummen osasto, asiakirjoja.
Meddelanden om utbetalda bidrag till krigsvärnlösa i Kyrkslätt 1952-1956. Inkomna handlingar 2 st., varav den ena handlar om upphörandet av fadderverksamheten 1958.

1076 Donator: kyrkoherdskan Margit Jansson. Arkivbildare: Mannerheimförbundets Krigsfadderutskott för Nyland, Kyrkslätt avdelning.

Innehåll: meddelanden om utbetalda bidrag till krigsvärnlösa i Kyrkslätt 1952-1956, inkomna handlingar 2 st. 1958, 1959, varav den ena handlar om upphörandet av fadderverksamheten 1958.
Anmärkning: Handlingarna har mottagits av kommunens, icke namngivna, arkivvårdare 17.11.1967.
*****
1076 Lahjoittaja: kirkkoherran vaimo Margit Jansson. Arkistonmuodostaja: Mannerheimförbundets Krigsfadderutskott för Nyland, Kyrkslätt avdelning (suom. Uudenmaan Mannerheimliiton sotakummivaliokunta, Kirkkonummen osasto).

Sisältö: ilmoitukset sotaorvoille maksetuista tuista Kirkkonummella 1952-1956; saapuneita asiakirjoja 2 kpl 1958, 1959, joista toinen käsittelee kummitoiminnan loppumista vuonna 1958.

Huomautus: Asiakirjat on vastaanottanut kunnan nimeämätön arkistonhoitaja 17.11.1967.

Tid
1952 - 1959